Team

Axel Berke

Axel Berke

Investor Relations Associate
Läs biografi

Axel Berke är Associate inom Investor Relations och arbetar primärt med kapitalanskaffning och andrahandshandel.

Axel har cirka fem års relevant branscherfarenhet. Innan han började på ABG Fastena var Axel anställd hos fastighetsrådgivaren New Property där han främst jobbade med uthyrning och affärsutveckling. Axel har erfarenhet från kapitalmarknaden då han tidigare jobbat med aktie- och obligationsmäkleri hos Vinga Securities. Axel har en kandidatexamen inom Hospitality från Örebro Universitet samt studerat vid IHM Business School.

Andreas Birgersson

Andreas Birgersson

CEO Founding partner
Läs biografi

Andreas Birgersson är en av tre founding partners och CEO, och arbetar primärt med identifiering och genomförande av bolagets investeringar.

Andreas har mer än 20 års relevant branscherfarenhet. Innan han grundade ABG Fastena var Andreas med och startade corporate finance- och transaktionskonsulten Pangea Property Partners där han var CEO för den svenska verksamheten. Andreas har genomfört fastighetsaffärer för mer än 100 miljarder kronor och har varit involverad i flera av Nordens största och mest komplexa transaktioner.

Tidigare erfarenheter inkluderar Lundberg & Partners. Andreas är utbildad civilingenjör med inriktning mot fastighetsekonomi vid Lunds Tekniska Högskola.

Jesper Johansson

Jesper Johansson

Asset Management Finance Manager
Läs biografi

Jesper Johansson är Finance Manager inom Asset Management och arbetar primärt med ekonomisk förvaltning och rapportering.

Jesper har mer än 7 års relevant branscherfarenhet. Innan han började på ABG Fastena var Jesper Controller på Trophi Fastigheter. Tidigare erfarenheter inkluderar arbete inom revision på Ernst & Young med fokus på fastighetsbolag.

Jesper har en civilekonomexamen från Luleå tekniska universitet.

Jarkko Lehtonen

Jarkko Lehtonen

Investments Finland
Läs biografi

Jarkko Lehtonen arbetar med identifiering och genomförande av bolagets investeringar i Finland. Han har drygt 20 års relevant branscherfarenhet. Innan ABG Fastena var Jarkko med och startade UB Nordic Property Fund där han var portföljförvaltare. Jarkko har genomfört fastighetstransaktioner på både köp- och säljsidan till ett totalt fastighetsvärde om cirka 1,5 miljarder euro.

Bland tidigare erfarenheter kan nämnas Kesko och ett lokalt förvaltningsuppdrag för Sveafastigheter. Jarkko är utbildad civilingenjör från Tekniska Högskolan i Helsingfors (numer Aalto-universitetet).

Lena Lidman

Lena Lidman

Investments Associate
Läs biografi

Lena Lidman är Associate inom Investment Management och arbetar primärt med identifiering och genomförande av bolagets investeringar.

Lena har mer än tre års relevant branscherfarenhet. Innan hon började på ABG Fastena var Lena Senior Associate på PwC Real Estate, där hon bland annat jobbade med finansiell due diligence av fastighetsbolag. Tidigare erfarenheter inkluderar även den svenska bostadsutvecklaren JM.

Lena är utbildad civilingenjör med inriktning mot fastighetsekonomi vid Lunds Tekniska Högskola.

Olle Lindahl

Olle Lindahl

Asset Management Finance Manager
Läs biografi

Olle Lindahl är Finance Manager inom Asset Management och arbetar primärt med ekonomisk förvaltning och rapportering.

Olle har mer än 5 års relevant branscherfarenhet. Innan han började på ABG Fastena var Olle auktoriserad revisor på Ernst & Young där han jobbade med revision av fastighetsbolag.

Olle har en kandidatexamen i företagsekonomi från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

Joakim Moritz

Joakim Moritz

Investor Relations Associate Director
Läs biografi

Joakim Moritz är Associate Director inom Investor Relations och arbetar primärt med kapitalanskaffning och andrahandshandel.

Joakim har cirka fem års relevant branscherfarenhet. Innan han började på ABG Fastena var Joakim Kundansvarig inom Private Banking på Avanza Bank.

Joakim har bred erfarenhet från bankmarknaden och tidigare erfarenheter inkluderar också Swedbank och Handelsbanken. Joakim har bland annat en kandidatexamen i företagsekonomi från Umeå Universitet.

Per Nisses

Per Nisses

Head of Investor Relations Founding partner
Läs biografi

Per Nisses är en av tre founding partners och Head of Investor Relations. Per ansvarar för bolagets investerarrelationer och arbetar primärt med kapitalanskaffning och andrahandshandel.

Per har nära 15 års relevant branscherfarenhet. Innan han grundade ABG Fastena var Per med och startade Arctic Capital i Sverige där han var Managing Director, med ansvar för kapitalanskaffning och andrahandshandel inom fastigheter. Per har ett brett kontaktnät bland investerare, såväl i Sverige som internationellt.

Tidigare erfarenheter inkluderar Pareto Securities, Wallich & Matthes, 3i Group och European Capital (numera LGT Capital Partners). Per är utbildad civilekonom med inriktning mot företagsekonomi vid Lunds universitet.

Philip Söderqvist

Philip Söderqvist

Head of Investments Founding partner
Läs biografi

Philip Söderqvist är en av tre founding partners och Head of Investments, och arbetar primärt med identifiering och genomförande av bolagets investeringar.

Philip har mer än tio års relevant branscherfarenhet. Innan han grundade ABG Fastena var Philip Equity Partner och Head of Project Finance på Pareto Securities, där han ansvarade för bolagets investeringar inom reala tillgångar i Sverige och Finland. Philip har genomfört förvärv av fastigheter och infrastruktur till ett sammanlagt värde om cirka 30 miljarder kronor. Philip har också genomfört flera noteringar och obligationsemissioner inom fastighetssektorn, bland annat den största börsnoteringen någonsin i Norden som genomförts av en enskild investmentbank.

Tidigare erfarenheter inkluderar Unibail-Rodamco-Westfield och Nordanö. Philip har en masterexamen i Real Estate Finance från University of Reading och en kandidatexamen i Fastighet och Finans från Kungliga Tekniska Högskolan, samt en kandidatexamen i företagsekonomi från Stockholms universitet.