Fastena IV

Fastena IV äger två lager- och lättindustrifastigheter. Fastigheterna är belägna i Göteborg, i Hisings Backa, och i Örebro, i Pilängen. Fastigheterna är fullt uthyrda till Bevego respektive ÖGS.

Fastena IV äger följande fastigheter:

Bolaget och dess fastigheter förvaltas av ABG Fastena.

Moderbolaget i Fastena IV är Fastena Bulk AB.