Fastena IV

Fastena IV äger sju lager- och lättindustrifastigheter. Fastigheterna är belägna i väletablerade logistikområden, bland annat i och omkring Göteborg och Örebro. Fastigheterna är fullt uthyrda.

Fastena IV äger följande fastigheter:

Bolaget och dess fastigheter förvaltas av ABG Fastena.

Moderbolaget i Fastena IV är Fastena Bulk AB.