Fastena III

Fastena III äger två lättindustrifastigheter i Stockholm. Fastigheterna ligger i Gustavsberg, i närheten av Värmdö Marknad, och i Botkyrka, i Eriksbergs industriområde. Fastigheterna, som är fullt uthyrda, är lämpliga för olika typer av verksamheter med god golvbärighet och högt i tak.

Fastena III äger följande fastigheter:

Bolaget och dess fastigheter förvaltas av ABG Fastena.

Moderbolaget i Fastena III är Fastena Stockholm AB.

Nyheter
Kallelse till extra bolagsstämma
Fullmaktsformulär