Fastena II

Fastena II äger en samhällsservicefastighet belägen i Limhamn, Malmö. Region Skåne (vårdcentral), Malmö stad (förskola), Kirurgicentrum och Coop är dominerande hyresgäster.

Fastena II äger följande fastighet:

Bolaget och dess fastighet förvaltas av ABG Fastena.

Moderbolaget i Fastena II är Fastena Limhamn AB.