Fastena I

Fastena I äger sex livsmedelsfastigheter och fem fastigheter med hyresgäster inom lågprissegmentet, belägna i Stockholm och södra Sverige. Fastigheterna är fullt uthyrda med Coop, Willys och Rusta som dominerande hyresgäster.

Fastena I äger följande fastigheter:

Fastena I och dess fastigheter förvaltas av ABG Fastena.

Moderbolaget i Fastena I är Fastena Livsmedelsfastigheter I AB.