Tillbaka till nyheter

Jesper Johansson

Publicerat november 14, 2022

Jesper Johansson är Finance Manager inom Asset Management och arbetar primärt med ekonomisk förvaltning och rapportering.

Jesper har mer än 7 års relevant branscherfarenhet. Innan han började på ABG Fastena var Jesper Controller på Trophi Fastigheter. Tidigare erfarenheter inkluderar arbete inom revision på Ernst & Young med fokus på fastighetsbolag.

Jesper har en civilekonomexamen från Luleå tekniska universitet.