Publicerat augusti 28, 2023

Axel Berke är Associate inom Investor Relations och arbetar primärt med kapitalanskaffning och andrahandshandel.

Axel har cirka fem års relevant branscherfarenhet. Innan han började på ABG Fastena var Axel anställd hos fastighetsrådgivaren New Property där han främst jobbade med uthyrning och affärsutveckling. Axel har erfarenhet från kapitalmarknaden då han tidigare jobbat med aktie- och obligationsmäkleri hos Vinga Securities. Axel har en kandidatexamen inom Hospitality från Örebro Universitet samt studerat vid IHM Business School.